2 ข้อเท็จจริง เรื่องการจัดฟันผ่าตัดขากรรไกรก่อนหรือหลัง ที่ควรรู้จริงก่อนทำ

ปัจจุบันนี้การผ่าตัดขากรรไกรคือรูปแบบของการศัลยกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปหน้าให้มีความสมดุลและเรียวสวยได้รูปมากยิ่งขึ้นที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งการผ่าตัด ขากรรไกร กับการจัดฟันนั้น คือวิธีการศัลยกรรมโดยที่ศัลยแพทย์ จะพิจารณา คนไข้เป็นรายกรณีไป ในกรณีที่คนไข้ต้องการเข้ารับการรักษา โดยมีวัตถุประสงค์   ขอบคุณวิดีโอจาก : Alila Medical Media   เพื่อการปรับเปลี่ยนรูปหน้าให้มีความเร็วสวย โดยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรูปฟัน แพทย์อาจจะพิจารณาผ่าตัดขากรรไกรให้เพียงอย่างเดียวหรือบางกรณีผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการ ที่ฟันสบกันผิดปกติรวมถึงมีรูปหน้าไม่สวยงาม แพทย์อาจจะพิจารณา Continue Reading